ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 14.10 - 00.00 น. (เฉพาะนักเรียน ม.2-6)กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 14.10 - 00.00 น.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

****กรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัว/ชื่อ-สกุล/ชื่อชุมนุม ก่อนทำการยืนยันเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด****

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ


งานกิจกรรมชุมนุม ครูณัฐพงษ์ พิริยสถิต  โทร 0949895928